CURSOS ABRIL 2023

CONTPAQi Factura Electrónnica Anexo 20 Versión 4.0

Curso Web / 3 de abril de 2023

CONTPAQi Nóminas Anexo 20 Versión 4.0

Curso Web / 5 de abril de 2023

Curso Básico CONTPAQi Contabilidad

Curso Web / 12 de abril de 2023